امروز دوشنبه ، ۹۴/۳/۴ - ۱۷:۴۵
IMAGE
انتصاب مديربرنامه ريزي و هماهنگي فروش شركت پاكسان
مديربرنامه ريزي و هماهنگي فروش شركت پاكسان منصوب شد   به گزارش پاكسان نيوز، در هفته هاي گذشته واحد...
IMAGE
مدير بازاريابي داخلي شركت پاكسان معرفي شد
مدير بازاريابي داخلي شركت پاكسان معرفي شد   به گزارش پاكسان نيوز، در هفته هاي گذشته واحد بازاريابي شاهد...
IMAGE
ارزش روابط عمومي را آن گونه که شایسته است، درک کنیم
عليقارداشي رئيس روابط عمومي شركت پاكسان: ارزش روابط عمومي را آن گونه که شایسته است، درک کنیم   به گزارش...
IMAGE
صعود٢٢پله اي مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گواهينامه٥٠٠شرکت بزرگ کشور را دريافت كرد شركت مديريت صنعت شوينده...
سالروز مقاومت و پايداري ...روز دزفول گرامي باد
پاکسان با همه قوا در این نمایشگاه حضور داشت
پاكسان گواهينامه٥٠٠شرکت بزرگ کشور را دريافت كرد